Monday, May 10, 2010

نامه سرگشاده متقن به مردم ایران

بسمعه تعالی

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

ملت شریف ایران!

این روزها، یادآور شور و نشاط انتخابات سال گذشته است. رقم زدن سرنوشت به دست خود اصل مهمی بود که نظام، اسلامیت و جمهوریت خود را بر آن استوار می دانست و افتخار به حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی می کرد. حکومت با اتفاقات تلخ و تاریخی که در طول این یکسال افتاد، در اذعان عموم چه در داخل و چه در خارج سوای بی آبرو شدن، هم اسلامیت خود را از دست رفته می بیند و هم دیگر توان ادعا بر جمهوریت آن ندارد. بی کفایتی رؤسای نظام کار را به جايی رسانده که کنترل خود را از دست داده اند و نه تنها در یک سال گذشته قادر به حکومت نبودند، بلکه قادر به کنترل اوضاع هم نبوده و با نهایت قصاوت 5 تن از هموطنان کرد سرزمین ایران عزیزمان را به دار آویخته اند. ما ضمن اینکه هر گونه عملیات تروریستی و کشتن مردم بی گناه را محکوم می کنیم و از نظر شرعی حرام می دانیم، اعلام می کنیم بر اساس آنچه وکیل قاونی آنها عدم ارتباط این 5 تن را با گروهک های تروریستی در خود ایران از رسانه های گروهی اعلام کرد، اما رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در مردم به پا خاسته که دگر بار خود را برای مبارزات نوین آماده می سازند، دست به اینگونه اعدام ها زده است و این خود دلیل واضحی است که دیگر رژیم نمی تواند شرعا، عرفا و قانونا خود را جمهوری اسلامی بداند. زهی خیل باطل که آنچه ادعا می شد و وعده آن داده شده بود، امروز کاملا جهت عکس آن مشاهده می شود.

امروز مجددا دست به قلم شده ایم، تا اعلام کنیم سکوت مردم در قبال ظلم و اعدام های بی رویه این روزها وظیفه شرعی و تکلیف دینی ما را بیشتر می‌کند.

ملت شریف ایران!

شما کاملا واقفید که مردم کاملا خود را جدا از این حکومت می دانند و خود گواهید که بیش از 80 درصد مردم ایران، معترض به روند موجود هستند و از شرایط سختی که حکومت برایشان به وجود آورده است، خسته شده اند. 20 درصد دیگر نیز، نه از روی علاقه، که از روی نیاز برای سرمایه‌های خویش و برای منفعت دنیوی خویش این حکومت را همراهی می کنند.

کارخانه دران، تاجران و نزدیکان به حکومت فقط و فقط برای منفعت خود حامی‌ این رژیم هستند و هیچ نگرانی برای اعتلای نام والای ایران ندارند. گرچه به ظاهر، شعار جانم فدای ایران سر می دهند، لیک در باطن حتی تره‌ای برای وطن عزیز در غربت گرفتار، خورد نمی کنند. ایشان همانانی هستند که در یک کلام نان را به نرخ روز می خوردند.

تفاوت آشکار ایشان با قشر عظیم مردم معترض ولی‌ امروز صامت، ذره‌ای بها ندادن به آینده، آبادانی، اعتبار و سرافرازی میهن عزیزمان ایران است. ایشان به فکر حسابهای بانکی‌ خارج از کشور خود و به فکر اقامت گزیدن در کشورهای خارجی هستند. آری این گروه همانانند که در صدا و سیمای حکومتی به دروغ، آمار غلط این کشور ها را برای تخریبشان منتشر می کنند و از آمار فقر و بی کاری و بزهکاری و بازار آزاد هرگونه مواد مخدر در ایران سخنی به میان نمی آورند.


شرع مقدس و فقه اسلامی، اموال کسب شده این افراد را حرام می داند و هرگز ثروتی که با دروغ و تزویر و خون بچه های مظلوم این سرزمین و رواج اعتیاد بدست می آید را مجاز نمی داند.

همین انسانهایی که فریاد حمایت از حقوق بشرشان گوش عالم را کار کرده است، کهریزک و اوینی را در کارنامه کاری خود دارند که گوانتانامو و یا ابوغریب را رو سفید کرده است.

ملت آزاد اندیش ایران!

سکوت علما و مراجع غیر حکومتی، ما را مجددا بر آن داشت تا حسب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر سخنان فوق را عنوان کنیم. ما بار دیگر عدم مشروعیت رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، دولت، سپاه، قوه قضائیه و تمامی ارگان های وابسته به حکومت غاصب را اعلام می نماییم.

ملت داغ دیده ایران!

بدینوسیله ما مدرسین و طلاب قم و نجف (متقن) شخص رهبری را مسئول این آدم کشی ننگین می دانیم و اعدام های بی رویه در زندانها و ممنوعیت نشر آثار مرحوم آیت الله العظمی منتظری و آیت الله بهشتی (رضوان الله علیهما) و آثار مرجع عالی قدر و نستوه آیت الله العظمی صانعی (حفظه الله) را محکوم می کنیم. ما بار دیگر می پرسیم که آقایان الیس الصبح بقریب؟

مدرسین و طلاّب قم و نجف (متقن)

منبع: وبسايت متقن